Едно от най-впечатляващите приложения на стъклото в архитектурата днес е планарното остъкляване от тип "спайдър". Спайдър фасадата се отличава от останалите типове фасадно остъкляване по липсата на рамки. Това е едно модерно конструкционно решение, носещо наименованието си от английското spider, което означава паяк, тъй като стъклата се закрепват за носещата конструкция чрез елементи, приличащи на паяк – спайдъри. 

Трябва да отбележим, че спайдър технологията е приложима за остъкляване не само на фасади. Тя се прилага и за козирки, преградни стени, витрини, покриви (атриуми), стълби и други.

Предимствата на спайдър фасадата са много: непрекъсната и равна стъклена повърхност, максимална прозрачност, изискан и модерен външен вид, минимизация на носещата конструкция, модулност, дълговечност, устойчивост на външните условия, безопасност и енергийна ефективност.